Jag träffar någon från Stammtisch i familjen, bland arbetskamrater eller bekanta.


Av princip ber vi att all information som vi får om en medlem vid Stammtisch - oavsett om det är privat eller yrkesmässig information - inte ska spridas till omvärlden.

På samma sätt är en "oavsiktlig" utomstående tabu, dvs. om du träffar en Stammtisch-medlem av en slump i kretsen av arbetskamrater, familj, vänner eller bekanta, är alla anspelningar på BDSM eller Stammtisch tabu! Vi vädjar nu till alla att följa detta.FAQ-Stand: sön, 13.11.2022 / 21:15 | FAQ-ID: 4