Vad är den


Vad är den "observationsperiod" som ofta nämns?


Hur avgör ordföranden för ett stammisbord vilka intressenter som är intresserade? Hur kan du bedöma detta? Detta var några av de frågor vi ställde oss i början. Svaret var enkelt: En besökares intresse kan mätas genom att han eller hon deltar i stambordet. Om någon deltar i livet vid stambordet är han/hon också intresserad. För att kunna göra en åtskillnad här får varje deltagare sin egen observationsperiod, ett datum i framtiden då vi ser om personen har deltagit i stammisbordets liv. När detta datum har uppnåtts tittar vi på besöksstatistiken för att se om en deltagare faktiskt har deltagit i livet vid stamtavlan eller inte.

Datumet för den individuella observationsperioden finns i den personliga inloggningen till Stammtischs användarinformation. Tillgångsinformationen för detta kommer att skickas ut via e-post.FAQ-Stand: tis, 24.01.2023 / 19:53 Uhr