Var exakt lagras de insamlade uppgifterna?


Vi lämnar inte ut några uppgifter till tredje part eller externa företag.

Alla besökarnas personuppgifter lagras i en mySQL-databas. Precis som vår webbplats lagras den på en server i ett datacenter i Dresden hos webbhotellet Neue Medien Münnich. Databasen för vårt nyhetsbrev i SQL-format för programvaran "SuperMailer" lagras lokalt hos Stammtisch-ledningen, dessutom som en säkerhetskopia även på den ovan nämnda servern.

Alla databaser säkerhetskopieras minst en eller flera gånger om dagen. En säkerhetskopia sparas i sju dagar och raderas sedan.

Vi erbjuder alla ett skyddat utrymme - både personligen på plats och för dina data. Viktigt: Vi vidarebefordrar inte dina direkta kontaktuppgifter till tredje part eller andra Stammtisch-deltagare!FAQ-Stand: tis, 24.01.2023 / 19:53 Uhr